Uudised ja teated

« Tagasi

Avatud menetluse projekteerimistingimused (Kooli tee 12)

Vastavalt ehitusseadustikule avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu Kooli tee 12 kinnistul oleva Sisekaitseakadeemia autode õppepolügooni rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

Eesmärk on arendada operatiivsõidukite juhtide oskusi ohutul liiklemisel, eritaktika harjutusi, sõidukite sundpeatamise koolitusi reaalsetel kiirustel (ka libedasõidul) jne. 
Harjutusväljakut plaanitakse laiendada piki kinnistu Västriku tänava äärset osa, rajada EPO-kattega libedarada, lahendada piirete ja mürast tekkida võivad küsimused, liikluskorraldus ja heakorrastus.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 03.12.2017 elektroonselt e-posti aadressile reet.olev@paikuse.ee või paberkandjal aadressile Pärnade pst 11, Paikuse alev, Pärnu linn, 86602 Pärnumaa. 
Infot saab ka vallaarhitektilt tel 442 0777.