Uudised ja teated

Vald müüb elamumaa kinnistu Karuluha tn 1

Paikuse vald müüb 25.07.2017 kell 11.00 Paikuse vallamajas (Paikuse alev, Pärnade pst 11) avalikul suulisel enampakkumisel Paikuse vallas Paikuse alevis asuva Karuluha tn 1 kinnisasja,...

Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtivate Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ning piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks. Kuna planeeringuala hõlmab ka...

KredExi kodutoetus lastega peredele

Taotlusvoor avatakse 29.mail 2017, taotluste esitamise tähtaeg on 30.juuni 2017.   Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

Raamatukogu lahtioleku ajad

Juunis, juulis ja augustis on raamatukogu avatud:    E - R     8.00 – 15.00   tel. 445 5225 Tagastamist vajavad raamatud võib jätta,...

Rahvusvaheline skulptuurisümpoosium KIVI AEG 5-16 juuli 2017

5-16 juuli 2017 toimub Rahvusvaheline Skulptuurisümpoosium "KIVI AEG" Pärnumaal, Paikuse vallas, Seljametsa külas, Mäeotsa talus. Kümne päeva jooksul vormivad 8 skulptorit paekivist skulptuurid,...

Üleskutse! Konkurss "Eesti Parimad Ettevõtted 2017" ootab osalema

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsuvad osalema Eesti suurimal ettevõtluskonkursil Eesti Parimad Ettevõtted 2017, mis kulmineerub 5. oktoobril „Aasta...

Algas selle aasta hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtmine

Maavanem kuulutas avatuks hajaasustuse programmi 2017 . aasta taotlusvooru. Et Paikuse vald on andnud nõusoleku programmi kaasfinantseerimiseks summas 16 500 eurot, saavad mitmed meie valla...

Detailplaneeringu avalik väljapanek Tõlla maaüksuse ja selle lähiümbruse maa-alale

Paikuse Vallavalitsus võttis 13. märtsi 2017 korraldusega nr 56 vastu Paikuse valla, Silla küla Tõlla maaüksuse ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu , millega soovitakse rajada ...

Tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil 14.04.2017

Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse andmetel (http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart) on kevadine tuleohu indeks üle-eestiliselt III-IV tuleohuklassi tasemel ning looduses...

Õpilaste registreerimine 1. klassi

Paikuse Põhikool alustas 6. märtsil 2017 õpilaste registreerimist sügisel alustavasse 1. klassi. Täpsemalt vaata siit.   Taotlusi koos dokumentidega võetakse vastu kooli...

LC Paikuse NOORE TALENDI toetus

Toetus on suunatud sihtotstarbeliselt kuni 20-aastase Paikuse valla või Sindi linna noore enesetäienduseks ja -arenguks kaunite kunstide, spordi või muu huviala valdkonnas.   NOORE...

Postkontor annab teada!

Paikuse postkontor on  avatud:  T  13:00 – 18:00 N 10:00 – 15:00   E, K, R, L, P SULETUD    

DigiTom soovitab ülikiiret internetti!

Pärnumaal tehti algust ettevõtmisega, mille käigus saavad maakonna majad ühendatud ülikiire lairibaühendusega. Ettevõtmise nimeks on DigiTee.   DigiTee l on hea nõuandja ja...

Uus elatisabiskeem

1. jaanuarist 2017 käivitus uus elatisabiskeem , millega kompenseeritakse lapsele saamata jäänud elatisraha. Kasutusel on kaks elatisabi liiki: kohtumenetlusaegne elatisabi ja ...

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL

Projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringu olemasolul: HMS § 31 lg 1 Paikuse Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse Mustika tn 3 Silla...

Otse Tootjalt Tarbijale toiduainete müük jõudis ka Paikusele

  HEAD UUDISED! Pärnumaa toiduvõrgustik OTT - Otse Tootjalt Tarbijale laieneb Paikusele   Alates teisipäevast 6.12 . toimuvad Pärnumaa Otse Tootjalt Tarbijale...

Poolt ja vastu

Paikuse Vallavolikogu otsustas 14.11.2016 otsusega nr 48 kinnitada Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemise rahvaküsitluse tulemused vastavalt ...

Rail Balticu maakonnaplaneering

Rail Balticu maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 29. novembrist kuni 29. detsembrini 2016. aastal   Pärnu maavanem Kalev Kaljuste 9.11.2016...