Uudised ja teated

Paikuse osavallakeskuses võtavad vastu ka planeerimisosakonna teenistujad:

» Arhitekt Kadri Karjus: T: 9.00-12.00 ; N: 13.00- 17.00 Telefon 442 0777 (Paikusel), 444 8350, kadri.karjus[at]parnu.ee (planeeringud, projekteerimistingimused, ehitusõigus) »...

Seljametsa Lasteaia logo konkurss

      Kuulutme välja lasteaia logo ideekonkursi , kuhu ootame kavandeid kõigilt, kellel mõni vahva idee meile saata on. ...

Käivitus noorteprojekt „ Interaktiivsed noored“ ja videokonkurss „ Mina, Paikuse noor!“

Tänapäeval on noored väga palju seotud oma nutiseadmega. Igal vabal hetkel on neil pilk ekraanis ja üritavad seal teha väikeseid nn.  snäppe või siis pilte endast. Neil on väga suur huvi ka...

Paikuse valla tunnusürituste sari 01. juuli 2017 – 30. juuni 2019

2017.aasta kevadel esitas Paikuse vallavalitsus Rohelise Jõemaa koostöögrupi Eesti Leaderi meetmesse /Kestlikud kogukonnad ja teenuste areng, Piirkonna eripära rõhutavad tunnusüritused/...

Kultuuri- ja sporditoetused

Kuni uute ja ühiste kordade vastuvõtmiseni kehtivad endiste omavalitsusüksuste toetuste ja stipendiumide määramise korrad. Õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte...

Lapse sünnitoetus Pärnu linnas

Alates 1. jaanuarist hakkas kehtima sünnitoetuse kord, mis reguleerib toetuse maksmist alates 2018. aastast sündivatele Pärnu linna lastele.  Sünnitoetuse suurus Pärnu linnas on 500...

Kooli tee 12 projekteerimistingimuste avalik arutelu

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 2 avalikustas vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu Kooli tee 12 kinnistul oleva Sisekaitseakadeemia  autode õppepolügooni...

Avatud menetluse projekteerimistingimused (Kooli tee 12)

Vastavalt ehitusseadustikule avalikustab vallavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu Kooli tee 12 kinnistul oleva Sisekaitseakadeemia autode õppepolügooni rekonstrueerimiseks ja...

9. novembril toimunud beebipäeva pildid

9. novembril vallamajas toimunud beebipäeva pilte saate tellida otse Kärg Foto OÜ lehelt

Huviringide ja huvitegevuse innovatsiooni ideekonkurss

Pärnu linnavalitsus ja Paikuse vallavalitsus kuulutavad välja huviringide ja huvitegevuse innovatsiooni konkursi.    Konkursi eesmärgiks on olemasolevate huvitegevuste...

TASUTA INFOTUNNID „KÕIGIS KORTERMAJADES TEKIVAD KORTERIÜHISTUD“

TASUTA INFOTUNNID „KÕIGIS KORTERMAJADES TEKIVAD KORTERIÜHISTUD" 19. oktoobril kl 16.30 Pärnu Keskraamatukogu suures saalis Esinejad: Priidu Pärna – Omanike Keskliidu juhatuse...

AVATUD USTE PÄEV „EMAD PÄÄSTEKOMANDODES“

14. oktoober 2017 kell 11 – 13 Tulge päästjatele külla!           Päästekomandode uksed on taas kõigile avatud. Ootame seekord...

Seljametsa sügislaat 8. oktoobril kell 11

Tasuta müügikoha broneerimiseks kirjuta: saaremaiu@gmail.com või helista 5348 9965

Hajaasustuse programmist toetuste saajad 2017. aastal

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, rahandusministri  käskkirja nr 052 punkti 11.11 ja Paikuse Vallavalitsuse 11.04.2017 korraldusega nr 73 moodustatud komisjoni...

Pärnumaa Ettevõtluse Auhind 2017

Hea ettevõtja    Avatud on Pärnumaa Ettevõtluse Auhind 2017. Kutsun teid üles kandideerima. Kategooriad allpool:   • Aasta Maaelu Edendaja 2017 ...

EAS Ärimentorprogramm otsib ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid!

EAS ootab sügisel algavasse EAS Ärimentorprogrammi kandideerima ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid. Ärimentorprogramm on mõeldud alustavate ettevõtjate edule, kiiremale kasvule ning...

Pärnu huvitegevuste mess HUVIKAS 2017

10. september kell 12-17 Pärnu Kaubamajakas   Õige huvitegevuse leidmine mõjutab lapse arengut ja tulevikku. Pärnu huvitegevuste mess HUVIKAS aitab Pärnumaa noortel ja lastel üles...

Justiitsministeeriumi teavitus. Õigusabi riigi toel.

Hea Eesti elanik!    Sul on õigus saada riigi toel kvaliteetset õigusabi. Eesti Õigusbüroo OÜ annab soodsat õigusabi Eesti inimestele, kes teenivad vähem kui 1,5-kordne...

Vald müüb elamumaa kinnistu Karuluha tn 1

Paikuse vald müüb 25.07.2017 kell 11.00 Paikuse vallamajas (Paikuse alev, Pärnade pst 11) avalikul suulisel enampakkumisel Paikuse vallas Paikuse alevis asuva Karuluha tn 1 kinnisasja,...

Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtivate Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ning piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks. Kuna planeeringuala hõlmab ka...