2.10.19

 

Paikuse Postipaun on kord kuus ilmuv 4-leheküljeline A-3 formaadis Paikuse osavalla infoleht, mis hakkas ilmuma järjepidevalt novembrist 1994, ehk täpselt kolm aastat peale Paikusele valla staatuse andmist.
Lehe moto "Kuni su küla veel elab, elad sina ka ..." viitab sellele, et leht tutvustab kogu valla territooriumil toimuvat.  Eelkõige kajastab Paikuse Postipaun ametnike teadaandeid.

Leht annab võimaluse osavallarahvaga diskussiooni pidamiseks, näiteks üldplaneeringu ja arengukava koostamise ning piiride muudatuse teemadel. Sagedased kirjutajad on koolide ja lasteaia juhid. Regulaarne lehelugeja teab tänu lehele üht-teist ka osavalla aja-, spordi- ja kultuuriloost. Kajastatud saavad kultuurisündmused ning iga-aastased külapäevad, laadad ja muud rahvaüritused. Paikuse Postipauna vahendusel saab rahvas regulaarset infot kõikvõimalike linna kaudu makstavate toetuste maksmise korras toimunud muudatustest.

Viimase lehekülje Reklaami ja Kuulutuste all on igal osavallakodanikul ja siin tegutseval ettevõtjal võimalus avaldada tasuta nii enda kui oma firma kohta kõike, mis nimetatud pealkirjade alla sobib. Samal lehel on avaldatud ka kõikide kuu jooksul sündinud laste, samuti ka üle 70-aastaste sünnipäevalaste nimed. Leiname ka kuu jooksul lahkunuid.

Paikuse Postipauna tiraaž on 1500 eksemplari ja leht jõuab iga perekonna postkasti tasuta. Leht ilmub tavaliselt iga kuu kolmandale esmaspäevale järgneva nädala lõpupäevil.

Toimetab ja küljendab Liilia Varik
Kontakt: liilia.varik@online.ee; 524 6270