14.11.17
AMETNIKE VASTUVÕTUAJAD
 
Esmaspäev 9.00-13.00
Teisipäev 9.00-13.00
Neljapäev 9.00-13.00 ja 14.00-18.00
 
Üldtelefon 442 0770; info@paikuse.ee
Registreerimisnumber 75001052
Arvelduskonto number EE021010902001671005 SEB Pank
Arvelduskonto number 842200221018148500 Swedbank AS
 
VALLAAMETNIKUD

   

KANTSELEI
 
Eve Paas
Vallasekretär 
eve.paas@paikuse.ee  
Telefon 442 0772;       
Vallasekretäri ametijuhend
Liilia Varik
Teabespetsialist 
liilia.varik@paikuse.ee
Telefon 442 0770, 524 6270       
Teabespetsialisti ametijuhend
Riita Lillemets
Sekretär-asjaajaja 
riita.lillemets@paikuse.ee
Telefon 442 0771       
Sekretär-asjaajaja ametijuhend

RAAMATUPIDAMISOSAKOND
 
Valli Roosmaa
Raamatupidamisosakonna juhataja
valli.roosmaa@paikuse.ee
Telefon: 442 0786, 524 6262       
Raamatupidamisosakonna juhataja ametijuhend
Aide Leppnurm
Vanemraamatupidaja 
aide.leppnurm@paikuse.ee
Telefon 442 0788       
Vanemraamatupidaja ametijuhend
Veronika Pikkur
Vanemraamatupidaja
veronika.pikkur@paikuse.ee
Telefon 442 0787       
Vanemraamatupidaja ametijuhend

HUMANITAAROSAKOND
 
Helve Reisenbuk
Humanitaarosakonna juhataja
helve.reisenbuk@paikuse.ee
Telefon 442 0781, 520 2292       
Abivallavanema ametijuhend
Ille Riivits
Kultuuritöö spetsialist
ille.riivits@paikuse.ee
Telefon 442 0782; 5345 6032       
Kultuuritöö spetsialisti ametijuhend
Eha Säde
Sotsiaaltöö spetsialist 
eha.sade@paikuse.ee
Telefon 442 0783; 5866 9363       
Sotsiaaltöö spetsialisti ametijuhend
   

Eliise Salla
Lastekaitsespetsialist 
eliise.salla@paikuse.ee
Telefon 442 0785; 5866 9597
Lastekaitse spetsialisti ametijuhend


TEHNIKAOSAKOND
 
  Väino Kaur
Tehnikaosakonna juhataja 
vaino.kaur@paikuse.ee
Telefon 442 0775; 524 6250
Abivallavanema ametijuhend
  Reet Olev
Vallaarhitekt 
reet.olev@paikuse.ee
Telefon 442 0777; 56224688
Arhitekti ametijuhend
Marina Novikova
Tehnik
marina.novikova@paikuse.ee
Telefon 442 0779
Tehniku ametijuhend
Milli Laas
Ehitusinspektor
milli.laas@paikuse.ee
Telefon 442 0776; 513 1810
Ehitusinspektori ametijuhend
Reet Jalakas
Keskkonnaspetsialist 
reet.jalakas@paikuse.ee
Telefon 442 0778; 514 4559
Keskkonnaspetsialisti ametijuhend