AURAAMAT

12.04.17
Valla teisejärgu autasuks on kandmine valla auraamatusse.
 
Paikuse valla auraamatusse on õigus kanda isikuid, kellel on märkimisväärsed teened valla maine tõstmisel või valla tuntuse ja tunnustatuse tõusul.
 
Tingimuseks on, et isik ei ole oma muude tegude, tegemata jätmiste ega käitumisega loonud enda ega valla suhtes üldist negatiivset suhtumist.
 
Auraamatusse kantakse isik üks kord.
 
Igaühel on õigus teha volikogu esindajatest ja vallavalitsuse liikmetest koosnevale komisjonile ettepanekuid isiku kandmiseks valla auraamatusse.
Auraamatusse kandmise ettepanekut vallavalitsusele on õigus teha üksnes komisjonil. Ettepaneku tegemiseks on nõutav komisjoni kõigi liikmete nõusolek.
 
Kalendriaasta jooksul ei kanta auraamatusse üldjuhul üle 10 isiku.
Auraamatusse kandmine toimub üldjuhul valla aastapäeva tähistamise raames.
 
Auraamatusse kandmise kohta antakse auraamatusse kantud isikule tunnistus, mis on kinnitatud volikogu esimehe ja vallavanema allkirja ning valla pitseriga.