19.01.18
VASTUVÕTUAJAD
 
Esmaspäev 9.00-13.00
Teisipäev 9.00-13.00
Neljapäev 9.00-13.00 ja 14.00-18.00
 

 

Kuno Erkmann
Osavallakeskuse juhataja
kuno.erkmann@parnu.ee

Riita Lillemets
Infospetsialist-registripidaja 
riita.lillemets@parnu.ee
Telefon 442 0771       
ametijuhend
Valli Roosmaa (alates märtsist linnas)
Finantsjuhtimisteenistuse peaspetsialist
valli.roosmaa@parnu.ee
Telefon: 442 0786, 524 6262
Eha Säde
Sotsiaalkonsultant 
eha.sade@parnu.ee
Telefon 442 0783; 5866 9363       
ametijuhend

Eliise Salla
Lastekaitsespetsialist 
eliise.salla@parnu.ee
Telefon 442 0785; 5866 9597
ametijuhend

Reet Jalakas
Keskkonna- ja heakorra spetsialist 
reet.jalakas@parnu.ee
Telefon 442 0778; 514 4559
ametijuhend