Ametnike kontaktid

2.08.16
Ametikoht Nimi Tuba Telefon E-post
Abivallavanem Helve Reisenbuk 4 442 0781
520 2292
helve.reisenbuk@paikuse.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Eha Säde 5 442 0783
5866 9363
eha.sade@paikuse.ee
Lastekaitse spetsialist Eliise Salla 5
442 0785 
5866 9597
eliise.salla@paikuse.ee

 

Kõikide ametnike kontaktid