Uudised ja teated

27.10.2015 Hajaasustuse programmist toetuste saajad 2015. aastal

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, regionaalministri 20. veebruari 2015 käskkirja nr 1-3/46 punkti 11.12 ja Paikuse Vallavalitsuse 08.06.2015 korraldusega nr 157 moodustatud komisjoni ettepanekul alusel 1. Rahuldada Ha...  Loe edasi »

21.10.2015 Paikuse valla strateegiliste eesmärkide seire 2006-2014
29.09.2015 Kaugtöö huvi kaardistamine Pärnumaal
29.09.2015 Huvikooli toetamine võib olla ja ongi erinev
29.09.2015 Pärnu maakonnaga piirneva mereala planeering ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on avalikustatud.

Pildigalerii

Statistika

Rahvaarv: 3889
Pindala: 175,2 km²
Suurim asula: Paikuse alev (2946)
Koole: 1